Vår gammelgård

Melodi: ”Svinnsta skär”

Furorna gunga på åsens rygg i sommarsolens lågor.
Här ligger gården så stark och trygg i hjärtat av vår bygd.
Glittrande dansa där nedanför, de blåa sommarvågor,
fåglarnas kvittrande jubelkör, här funnit hägn och skydd.

Här har du gammelgården! Vakt om vårt arv nu står den.
Och ur de forntida minnena hämta vi glädje i sinnena.
Här är vi vänner alla, här ska vi le och tralla,
här ska vi verka med allvar och sång, hela dagen lång.

Mannar från Trödje och Hilleby de språka lugnt på bänken.
Barna från Björke med rosig hy de leka glatt ‘ta fatt’.
Oppala kvinnfolk med vana tag de skära bröd på skänken.
Vävstolar slå sina dova slag in i den ljusa natt.

Här har du gammelgården! Vakt om vårt arv nu står den.
Och ur de forntida minnena hämta vi glädje i sinnena.
Här är vi vänner alla, här ska vi le och tralla,
här ska vi verka med allvar och sång, hela dagen lång.

Spinnrockar surra och trampor gå och visor svinga friska.
Ovan är himmelen hög och blå, med vita skyars glid.
Sänker sig afton kring dunkla loft, i drömmar ungmör viska.
Kryddgården sänder sin söta doft i kvällens stilla frid.

Här har du gammelgården! Vakt om vårt arv nu står den.
Och ur de forntida minnena hämta vi glädje i sinnena.
Här är vi vänner alla, här ska vi le och tralla,
här ska vi verka med allvar och sång, hela dagen lång.

Saga och sägn leva upp på nytt vid brasans sång på härden.
Skuggor och öden från tid som flytt få röst en flyktig stund.
Ålderdom talar till ungdoms vår om allt som hänt i världen,
blicken mot framtiden hoppfull går, och famnar jordens rund.

Här har du gammelgården! Vakt om vårt arv nu står den.
Och ur de forntida minnena hämta vi glädje i sinnena.
Här är vi vänner alla, här ska vi le och tralla,
här ska vi verka med allvar och sång, hela dagen lång.

Sunnan för klockornas klang hit bort från socknens vita kyrka.
Dagarna fara. Vår tid är kort, och vilans afton skön.
Kommen då alla till sabbatsro kring ord av evig styrka,
enade ännu i fädrens tro. Nu ringer helgmålsbön.

Här har du gammelgården! Vakt om vårt arv nu står den.
Och ur de forntida minnena hämta vi glädje i sinnena.
Här är vi vänner alla, här ska vi le och tralla,
här ska vi verka med allvar och sång, hela dagen lång.

Text: Bengt Wallman

Kommentarer inaktiverade.