Hillegården

Adress till Hillegården: Hillevägen 128

Hillegården har sedan den 1 juli 1990 tillhört Hille hembygdsförening, men så har det inte alltid varit. Det var Hille diakoniförening som 1925 beslutade att bygga ett församlingshem till sin verksamhet. Det är också därför bibelcitat finns på vissa innertak och väggar.

 

 

 

 

Här följer en kort historik över Hillegården.

1922 – Diakoniföreningen bildades den 5 juni. I augusti skänkte Anna Andersson ett stycke mark till föreningen.

1925 – På marken beslutade man att bygga ett församlingshem. De insamlade medlen (23.137 kronor) täckte nästan hela kostnaden för bygget som hamnade på 24.033 kronor.

1927 – Hille församlingshem invigdes den 13 februari av ärkebiskop Nathan Söderblom. Vägg- och takmålningarna utfördes av Hugo Borgström.

1936 – Gården brädkläddes till en kostnad av 1.400 kronor. Ersättning till en vaktmästare var 10 kronor per månad.

1937 – Vaktmästarbostaden stod klar. Tioårsjubileum för församlingshemmet med 150 deltagare.

1944 – Diakoniföreningen skuldfri. Inklädning av läktaren.

1945 – En stor tavla skänktes av Emil Anjou och ytterligare en av Sven Dalman.

1950 – Läktaren ändrades till fritidslokal.

1951 – Järnstag sattes upp i stora salen till en kostnad av 300 kronor.

1952 – Ordningsföreskrifter för vaktmästarinnan fastställdes av diakonirådet.

1954 – Väggarna i lilla salen bekläddes med masonitskivor för att stoppa draget i väggspringorna. Hildur Hjort anställdes som vaktmästare och blev kvar till 1990. Rum byggdes på övre våningen i vaktmästarbostaden. Kommunalt vatten och avlopp drogs in samt att toaletter installerades i tamburen och källaren.

1960 – Centralvärme installerades till en kostnad av 14.300 kronor. En elspis sänktes till vaktmästarbostaden av familjen Hjort.

1967 – Reparation med målning av lilla och stora salen, samt kök, utfördes. Ny yttertrappa med räcke gjöts också.

1990 – Församlingshemmet togs över av Hille hembygdsförening och döptes samtidigt om till Hillegården. Det var invigning med sång av tjejgruppen Kaos och underhållning av Pelle-Kullorna.

 

Kommentarer inaktiverade.