Årsmöte

Årsmöte lördag 22 februari kl. 15.00 med kaffe och semla.
Verksamhetsberättelse 2019 för Hille hembygdsförening, redovisad vid årsmötet 22 februari 2020

En kort resumé av året
Styrelsen fortsätter att inleda året med en planeringsdag i Hemlingby. Den dagen har blivit en trevlig tradition som stärker styrelsen och är ett viktigt inslag i arbetet. Vi gör bland annat en resumé av föregående års arbete och arrangemang samt planerar framåt.

Vi fortsätter arbetet med vår digitala kommunikation. Vår hemsida, hillehembygd.se uppdateras regelbundet med den senaste informationen om bland annat våra arrangemang.

På vår hemsida och Facebook-sida presenteras alla våra arrangemang.

I juli hade vi den tredje upplagan av Hille hembygdsförenings Spelmansstämma. Det blev en trevlig dag med både sol, buskspel och internationella artister. I augusti arrangerades en bussresa med slutmål Munkklostret i Österbäck utanför Fagersta. Förutom alla arrangemang har byggnader och omgivningar runt Hille hembygdsgård, Hillegården och ladorna hållits fina.

Styrelsen vill tacka för förtroendet ni visat oss under 2019. Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gånga året. Ett speciellt tack riktas till alla er som hjälpt till i föreningen.

Styrelsen 2019
Anitha Tröjbom Ordförande
Ulla Hillin Vice Ordförande
Gösta Sjöberg Kassör
Emmely Hornborg Sekreterare
Lars Berggren Ledamot
Britt-Inger Hillin Ledamot

Suppleanter
Birgitta Eriksson
Kerstin Dahlgren
Lars-Göran Larsson


Verksamhetsberättelser från utskott kommittéer och grupper

Arkivet

Arkivet har varit öppet 33 tisdagsförmiddagar och haft en del besökare. 2019 har varit ett tursamt år vad gäller insamlandet av arkivalier.

Här är de viktigaste gåvorna.

 • Borgmästare Hans Jönssons fastebrev från 1631 ang. vretar i Oppala.
 • Från Ö Björke, en samling 17–1800 tals dokument efter Björkmanssläkten.
 • Köpebrev av Perlarsgården i N Åbyggeby från 1944.
 • Röstlängderna från 1944 års val tillsammans med stencilkopior rörande Hille kommuns förvaltning.
 • Iggön / Säljemars fiskelags huvudböcker.

Från arkivet / Öjvind Englund

 

Byggnadsutskottet

Byggnadsutskottets underlag till verksamhetsberättelsen för 2019.

Hembygdsgården:

 • Båten flyttades till nya båthuset.
 • Nytt trägolv lades i ”dyngdan” där båten låg tidigare.
 • Reparation av några dörrar efter inbrott.
 • Vattensamlingar på parkeringen fylldes igen med grus.

Hillegården:

 • Byte av tätningslister i fönster på övre våningen.
 • Delar av staketet runt Hillegården byttes ut.

Trödje 20/1–20

Lars Berggren

 

Årsberättelse Linskäkten

Det har nu gått en del år sedan något mer omfattande underhåll gjordes på och omkring byggningen. Gräset hålles dock i trim, men i övrigt börjar tidens tand att gnaga. Det är inga stora åtgärder som behöver till, men en del röjningsarbete och allmän uppstädning vore välkommen. Det kanske finnes möjlighet att förlägga ett arbetspass för intresserade vid byggningen. Den kortfattade årsberättelsen innehåller även detta år en önskan om att någon aktivitet planerades vid Linskäkten.

Årsberättelse redaktionen för Hillebygden:
Ett år har gått med den utökade redaktionen. Den har bestått under året av fyra personer som samarbetar på ett mycket bra sätt. Vår förhoppning är att vi åstadkommer en tidning som de flesta finner något läsvärt i. Vårt önskemål är att föreningens medlemmar och styrelse i ännu större grad informerar redaktionen om vad som är på gång, eller själv bidrar med någon artikel. Den behöver inte vara långt. Vår strävan är också att få material från hela Hillebygden.

Tord Bodin

 

Rapport om Smedjan

Aktiviteter i smedjan 2019.

Under året har det varit en hel del aktiviteter i smedjan vid Hille hembygdsgård. Kjell Lundin har varit i smedjan med ett par medlemmar vid flera tillfällen under våren.

 • Lördagen 27:e april arrangerades smidesdag med ”prova på” för besökare, det uppskattades av många som gärna ville att vi skulle ordna smideskurser.
 • Måndag 17:e juni hade Björn Roos smedjan igång för besök av ett 20tal MC-åkare från Motorcykelhistoriska klubben.
 • Söndag 4e augusti var smedjan igång i samband med hembygdsdagen.

Under hösten har Björn Roos varit i smedjan varannan tisdag med några medlemmar som är intresserade av smide.

Kommande projekt är bland annat ett till städ och ett kar för att kyla smidet. / BR

 

Rapport från Vävstugan 2019

Hemslöjdsutskottet
Vi fortsätter att träffas på tisdagar mellan 08–12. Något färre deltagare i år. Vi planerar för vävning och har vävt mattor, löpare, handdukar, gardiner bland annat.

Under året har vi vävt:

 • 12m gardiner
 • 7m + 14,6m löpare
 • 10m mattor
 • 3,7m ripslöpare
 • 5m badlakan
 • 8m juldukar
 • 13m axelschalar

Vi har också sytt olika alster till exempel kuddar och väskor. Under november anordnade vi försäljning med fika och lotterier. Vi var också med på museets julmarknad i december.

I slutet av vårterminen gjorde vi ett studiebesök i vävstugan i Västanbyn för att få nya idéer och inspiration.

Birgitta O

Örtagården berättar om år 2018
2019 har passerat och så här i början av 2020 sitter jag och funderar på om det ska bli någon vinter! Det gångna året har som vanligt bjudit på vacker blomning i vår Örtagård. Ringblommor och krasse gav lite extra färg, och tanken var tvål med Ringblomma till julmarknaden även detta år.

Ett projekt med att flytta lite av smultronplantorna har givit extra grävjobb, men vi försöker så gott vi orkar. Det har rensats och putsats i gångar och bland plantor. Många besökare har glatt sig åt alla örter som växer där. Det är en njutning att känna dofter, och se fjärilar fladdra omkring bland de blommande örterna en solig dag.

Åbyggeby den 22 januari 2020
Örtagården / Annika Myrman

Kommentarer inaktiverade.