Årsmöte

Årsmöte lördag 25 februari kl. 15.00 med kaffe och semla.
Verksamhetsberättelse 2016 för Hille hembygdsförening, redovisad vid årsmötet 25 februari 2017

En kort resumé av året
Vi har fortsatt att finslipa på våra roller och rutiner för att få verksamheten att flyta på så bra som möjligt. Hela styrelsen träffades i början på året för en planeringsdag på Hemlingby. Där planerades årets aktiviteter. En dag som var mycket produktiv och som vi kommer att fortsätta med varje år.

Vår hemsida, www.hillehembygd.se uppdateras regelbundet, speciellt för att berätta om våra aktiviteter. Sociala medier, främst Facebook, har blivit en stor del av vår information till och från våra medlemmar. På vår Facebooksida publiceras alla evenemang och andra relevanta nyheter.

Styrelsen 2016
Anitha Tröjbom Ordförande
Ulla Hillin Vice Ordförande
Gösta Sjöberg Kassör
Emmely Hornborg Sekreterare
Mona Vestlund Ledamot
Anders Elfving Ledamot
Guie Uppgren Ledamot

Suppleanter
Sven-Arne Tröjbom
Birgitta Eriksson
Lars Berggren

Verksamhet vid Hillegården
Musikcaféer, filmkvällar och en julmarknad har genomförts. Festkommittén har bakat bröd, bryggt kaffe och serverat till nöjda besökare. Hemslöjd och lotter har sålts som inbringat intäkter till föreningen. I december genomfördes en personalfest för alla medlemmar som varit aktiva under året.

Verksamhet vid Hembygdsgården
Vid Hembygdsgården har genomförts flera aktiviteter såsom midsommarfest, spelmansstämma, bakluckeloppis, surströmmingsfest, höstmarknad, bakluckeloppis och kura skymning. En vandring genomfördes på Östmursvallen utanför Trödje på Kristihimmelsfärdsdagen.

H-verket
Styrelsen började för några år sen ett samarbete med hembygdsföreningarna i Hedesunda och Hamrånge som fick namnet H-verket. Vi träffas 1-2 gånger per år för att utbyta erfarenheter.

Bokslutskommentarer från kassören
Verksamhetsåret 2016 gav i slutänden ett underskott på 34.255,21 Kr.

Anledningarna till detta är huvudsakligen 3.

 1. Vi har inte haft några hyresintäkter i 8 månader                          -28.000:-
 2. Vi har investerat i en handikapphiss vid Hillegården                  -59.000:-
 3. Vi har reparerat tegeltak och bytt golvmatta i Hillegården        -25.000:-

Förutan dessa hade vi gjort en vinst på ca            +78.000:-

Året har alltså gått lysande vad gäller verksamheterna.

Gösta Sjöberg.

 

Verksamhetsberättelser från utskott kommittéer och grupper

Byggnadsutskottet
Hembygdsgården:

 • Utvändig målning av nya köket.
 • Gärdsgården restes upp inför midsommarfirandet.
 • Taket på fäbodstugan lagades.
 • Toaletten på parkeringen handikappanpassades.

Hillegården:

 • Demontering av handikapprampen på baksidan.
 • Ny trappa till ”bakfickan”.
 • Reparationen av staketet slutfördes.
 • Byte av trasiga takpannor.
 • Dörren vid brandtrappan lagades och målades om.

Lars Bergman

Ladprojektet
Under sommaren målades den ena ladan om. När det blir varmare i vår eller i sommar målas även den andra om.

Smedjeutskottet
Vi hann inte lägga taket klart, vi var lite sena och vintern kom i vägen så nu väntar vi på en tidig vår. I övrigt har vi kontroll över läget.

Här kommer en lista på vad som skall göras innan vi inviger:

 • Städa upp på platsen där smedjan tidigare stod.
 • Lägga taket klart.
 • Täta mellan väggar och grundstenar.
 • Ordna golvytan invändigt.
 • Montera pusten och stubbe för städet samt skruvstycket.
 • Rödfärga och svartmåla portar och vindskivor.
 • Renovera handverktyg.
 • Gruppen har under året producerat 500 arbetstimmar på smedjeprojektet.
 • Vi har fått sponsring från ett antal företag och därmed haft ganska små utgifter.

Men vi behöver tillföra följande:

 • Framdragning av jordkabel från vagnslidret för belysning och vägguttag.
 • Ett finare bärlager till golvet cirka 1 kubikmeter.
 • En traktorskopa matjord för dressing runt smedjan.
 • Hyra av eldriven vibrator till golvet.
 • Färg.
 • Låsbommar för port och fönsterluckor

Hans Erik Persson

Hemslöjdsutskottet
Vi fortsätter som tidigare med att träffas tisdagen mellan 8-13, planerar, väver, klipper mattrasor och syr ihop, virkar och broderar.

Samvaron och fikastunden är också ett viktigt inslag.

Under året har tillverkats:

 • 6,3 m stor julduk
 • 58 m mattor
 • 12 m löpare.
 • 6 m sammetshanddukar.
 • 8 m handdukar.
 • 3 m dukar.
 • 7 m kaffelappar

Lotteriet med vävstugans alster 6.500:-

Birgitta Olsson

Arkivgruppen
Arkivgruppen har under 2016 bestått av Gösta Sjöberg, Emmely Hornborg och Öjvind Englund. Gruppen träffas i regel en gång i månaden. Gustav Hillgren slutade tidigare och gruppen gjorde tillfälligt uppehåll under våren. Till hösten tillkom Emmely och vi tog nya tag. Öjvind har även kunnat vara i arkivet tisdagsförmiddagar.

Mycket av tiden har lagts på den samling fotografier som tidigare skänkts till föreningen av Hille församling. Många foton är omärkta och det gäller att lista ut motiv och vilka personer det föreställer. Det har även kommit material från dödsbon som arkivlagts. Nye ordförande i Björke byamän, Olle Lindblom har varit i arkivet en tisdag på nyåret, för att gå igenom bykistans handlingar.

Arkivgruppen har besökt Erikssons i Vretarna, Trödje. Där finns en stor samling gamla handlingar som vi fick se. En del av de äldsta skannades av och finns nu både på papper och DVD i arkivet. En handling på pergament från 1630-talet har även lämnats som kopia till folkrörelsearkivets arkivarie. Han ska när tillfälle ges skriva rent det svårlästa dokumentet. Det är även en säkerhet att gamla dokument finns som kopior på flera ställen.

För arkivgruppen Öjvind Englund

Linskäkten:
Vid linskekten har inte hänt så mycket under det gångna året, annat än den vanliga gräsklippningen. Vid förra årsmötet framfördes önskemål om en arbetsdag. Detta önskemål får naturligtvis kvarstå och helst bli av. Varför inte utlysa en arbetsdag med röjning och städning och sedan kanske avsluta med lite varm soppa.

Hillebygden:
Redaktionen har även detta år bestått av Margot Östlund, Magnus Bohlin och Tord Bodin. Vi har försökt att skapa tidningen med ett så brett innehåll som möjligt. Det är i form av historiska händelser men även det som sker i våra trakter i dag. Därutöver naturligtvis återge vad som sker och vad som planeras i vår förening. Förslag på artiklar mottages tacksamt.

Tord Bodin

Örtagården berättar om år 2016
2016 har passerat och Örtagården har haft sin säsong ännu en gång. Det är förvånande att en del växter har sådan livskraft. En tidig vårträff innan vårvärmen behagade visa sig sågs vi i Örtagården för en överblick.

Det har jobbats fritt i Örtagården under säsongen, då var och en gjort sina insatser vid lämpligt tillfälle. Även detta år blev det Ringblommor i ett par sängar, dessutom lite krasse, som ju också är ätbar.

Numer verkar Malörten inte ha några problem med att överleva i vår Örtagård, jag antar att jorden inte är lika kraftig som den var när Örtagården anlades.

En hel del putsande för att hålla gångarna framkomliga har genomförts, samt lite rensning i största allmänhet. Planen var även detta år att göra tvål med Ringblomma till julmarknaden, men så blev det inte av olika anledningar. (Den ersattes med Äppelchutney)

Framåt hösten klipptes en hel del växter ned innan det var vintervila för denna säsong. Humlen är ett återkommande äventyr att få ner från störarna, men det gick bra i år också.

Annika Myrman

Avslutning
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till och skänkt saker under året och åren. Utan alla medlemmar skulle vi inte ha någon förening. Stort tack för 2016!

Anitha Tröjbom
Ordförande

Ulla Hillin
Vice ordförande

Emmely Hornborg
Sekreterare

Gösta Sjöberg
Kassör

Mona Vestlund
Ledamot

Lars Berggren
Ledamot

Guie Uppgren
Ledamot

Kommentarer inaktiverade.