Årsmöte

Årsmöte lördag 23 februari kl. 15.00 med kaffe och semla.
Verksamhetsberättelse 2018 för Hille hembygdsförening, redovisad vid årsmötet 23 februari 2019

En kort resumé av året
Hela styrelsen träffades i början på året för en planeringsdag på Hemlingby. Där planerades årets aktiviteter. En dag som blivit mycket viktig för vårt fortsatta styrelsearbete.

Vår hemsida, www.hillehembygd.se uppdateras regelbundet. På vår hemsida och Facebook-sida presenteras alla våra arrangemang. Sociala medier, främst Facebook, har blivit en stor del av vår information till och från våra medlemmar. På vår Facebooksida publiceras alla evenemang och andra relevanta nyheter.

Till vår glädje har föreningen fått EU-bidrag så att vi bland annat har kunnat byta ut den gamla gärdsgården runt hembygdsgården. Hillegården har fått en ny ytterdörr, tilläggsisolering och en handikapptoalett. Länsstyrelsen har besökt oss och tittat på vad vi gjort för pengarna.

Styrelsen vill tacka för förtroendet ni visat oss under 2018. Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gånga året och rikta ett speciellt tack till alla som hjälpt till.

Styrelsen 2018
Anitha Tröjbom Ordförande
Ulla Hillin Vice Ordförande
Gösta Sjöberg Kassör
Emmely Hornborg Sekreterare
Mona Vestlund Ledamot
Anders Elfving Ledamot
Britt-Inger Hillin Ledamot

Suppleanter
Birgitta Eriksson
Lars Berggren
Lars-Göran Larsson

 

Bidrag till årsrapporten 2018

Föreningen fick 2017 godkänt ett ”projektstöd” från Jordbruksverket för investeringar/upprustningar på totalt 297.464:-. Pengarna är från en EU-fond för landsbygdsutveckling. Sista delen av bidragen betalades ut i februari 2019.

Vi har för detta fått byggt.

Ny ytterdörr Hillegården                                          23.314:-

Tilläggsisolering Hillegården                                  65.000:-

Handikapptoalett Hillegården                                  93.850:-

Gärdsgård 270m Hembygdsgården                       105.300:-

Totalt                                                     297.464:-

Av detta har vi fått 65% från Jordbruksverket      193.352:-

Från Gävle kommun 25%                                        74.366:-

Egen finansiering 10%                                             29.746:-

 

Verksamhetsberättelser från utskott kommittéer och grupper

Byggnadsutskottet

Hillegården:

 • Rensning av hängrännor.
 • Besiktning av handikapphissen.

Hembygdsgården:

 • Nytt båthus för ”snibben”. (Den båt vi har och som ska ligga i båthuset av båttypen.
 • Parkeringen jämnades till med grus efter några djupa bilspår.
 • Ny gärdsgård monterades runt hela gårdsplanen.
 • Flaggstången byttes ut mot en ny i glasfiber.
 • Reparation av dörrar efter inbrott.
 • Ett antal takpannor byttes.

Trödje 2019 01 31

Lars Berggren

Årsberättelse Linskäkten

Som vi noterat under många år är Linskäkten i Oppala den äldsta gåvan föreningen förfogar över. Går man tillbaka i historien kan man utläsa att det förekommit en hel del aktiviteter där med till exempel hembygdsfester. Detta är kanske något som tål en upprepning. Byggningen är i gott skick och det skulle nog bli ett uppskattat inslag i agendan.

Årsberättelse redaktionen för Hillebygden:
Äntligen får vi göra en efterlängtad ändring i årsberättelsen för Hillebygden. Under en mängd av år har vi uttryckt önskemål om att redaktionen skulle utökas, något som nu har hänt. Den uppmärksamme läsaren ser att Monica Nordin från Harkskär redan har börjat förstärka oss i redaktionen.

Tord Bodin

Rapport om Smedjan

Smedjan fungerar som vi tänkt oss och pryder vår hembygdsgård med sin placering. En allmänbelysning dold på ett finurligt sätt är installerad liksom en förbandslåda och en brandsläckare. Vi har även inköpt en bänkslip och belysning över den, båda lite maskerade. Två smidesstäd finns på plats på stadiga stubbar och en hel del verktyg har restaurerats och oljats in som rostskydd.

Smedjan används regelbundet av enskilda och mindre grupper. Den gamla handdrivna bälgen bör renoveras så småningom för att man skall kunna demonstrera gammalt gårdssmide fullt ut. Den läcker och behöver förmodligen nytt läder. I övrigt skall verktyg och inredning kompletteras allt eftersom.

Vi hade en smidesträff i slutet av April med stor anslutning och många intresserade som fick smida lite på egen hand med våra ”smeder” som handledare. Mycket uppskattat.

Vår fenomenala serveringsgrupp ställde upp med en speciell sillmacka med glödstekt saltsill som blev en stor succé. Jag har på eget bevåg döpt den till Mästersmedens sillmackaoch även utvecklat en större variant i mjukt tunnbröd som jag kallat Mästersmedens sillrulle. Saltsill var förmodligen smedernas standardmat förr i tiden och det gick ju behändigt att glödsteka på härden.

För 2019 är inplanerat en liknande dag den 27 april.

För smedjegruppen
Gösta Sjöberg och Hans-Erik Persson
Februari 2019

Rapport från Vävstugan 2018

Hemslöjdsutskottet
Vi fortsätter att träffas tisdagar mellan 08–12 många färre deltagare i år. Vi planerar för vävning och väver bland annat mattor och dukar.

Under året har vi vävt:

 • 13 m ripslöpare
 • 4,60 m drällduk
 • 13,25 m jullöpare
 • 12 m mattor
 • 5 m gardiner

Under november anordnade vi julmarknad med försäljning av fika och lotterier. Vi bakade också tunnbröd på plats. Vi var också med på museets julmarknad i december.

I slutet av vårterminen gjorde vi ett studiebesök på ”Vänskapa” för att få lite uppslag till nya alster.

Vävstugan

Örtagården berättar om år 2018
2018 är över, men just nu känns det som odlingtiden Örtagården får vänta lite till. Blomsterfägringen har varit riktigt fin den torra sommaren till trots, men så är ju örter tåliga för torka och värme. Årets grönkålplantor blev verkligen ståtliga och inga rådjur hade kalas på dem (till skillnad mot de i min trädgård!) Ringblommorna prunkade och var utsökta och hade hunnit växa sig fina innan midsommar.

Många cykelturer har det blivit, kommer aldrig ihåg att räkna. Rensning och putsning har gjorts efter hand och citronmelissen fick en ansiktslyftning framåt hösten. Örtagården verkar gillas av många, så vi som jobbar där hoppas fler vill delta i underhållet.

Åbyggeby den 23 januari 2019
Örtagården / Annika Myrman

Kommentarer inaktiverade.