Styrelsen

Ordförande
Anitha Tröjbom

Vice ordförande
Ulla Hillin

Sekreterare
Emmely Hornborg

Kassör
Gösta Sjöberg

Ledamöter
Britt-Inger Hillin
Lars Berggren

Suppleanter
Birgitta Eriksson
Lars-Göran Larsson
Kerstin Dahlgren

Kommentarer inaktiverade.