Styrelsen

Ordförande
Anitha Tröjbom

Vice ordförande
Ulla Hillin

Sekreterare
Hans Wallberg

Kassör
Gösta Sjöberg

Ledamöter
Britt-Inger Hillin
Lars Berggren

Suppleanter
Agneta Svensson
Lars-Göran Larsson
Kerstin Dahlgren

Kommentarer inaktiverade.