Styrelsen

Ordförande
Anitha Tröjbom

Vice ordförande
Ulla Hillin

Sekreterare
Emmely Hornborg

Kassör
Gösta Sjöberg

Ledamöter
Anders Elvfing
Guie Uppgren
Mona Vestlund

Suppleanter
Lars Berggren
Birgitta Eriksson
Britt-Inger Hillin

Kommentarer inaktiverade.