Hälsobrunn

Abraham Abrahamsson Hülphers nämnde 1793 en hälsobrunn i Hille socken.

Hille Hälso-brunn wid Björke, som uptogs 1711 af häradshöfdingen Arosell, 1 1/2 mil från Staden, och blef godkänd af Arch. Hierne, har mycket warit i bruk, och besökes ännu årligt af 30 til 50 personer. 1714 erhölls lika Kongl. Privileg. för denne som andre förut uptagne Brunnar. (p)

(p) Kongl. Brefwet til K. Collegium Medic. af d. 15 Junii 1714. Om Gestriklands Curbrunn läses i v. Stiernmans Oec. S. 6 D. p. 162; härom nämnes ock i Brunns Beskr. p. 38. Brunn ligger enbart 1/8 mil ifrån hillewiks Masugn wid hafs-fjärden, som ock kallas Björkewik.

Läs mer om Hilles historia.

Kommentarer inaktiverade.