Litteratur

Här finns en sammanställning över litteratur om Hille. Under rubriken Bibliografi finns det källmaterial som ligger till grund för vår webbplats Hillehembygd.se. Fler publikationer som berör Hille socken finns under rubriken Övrig litteratur.

Bibliografi

  • Alrot, E, ‘Ett kapitel ur Erik Alrots beskrivning över Gästrikland. 1720-1722. Översatt från latinet av Fredrik Åberg’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1922.
  • Andersson, P, Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970, Drakings bokförlag, Mjölby, 1994.
  • Andrén E & Hellner B, Sveriges kyrkor, Gästrikland, Generalstabens litografiska anstalts förlag, Stockholm, 1936.
  • Bohlin, B, Hille socken i nutid och gången tid, Gävle, 1922.
  • Förslag till ordningsstadgar för Hille socken, Gävle, 1891.
  • Harlén, H, Sverige från A till Ö – geografisk-historisk uppslagsbok, Kommentus förlag, Stockholm, 2003.
  • Hillebygden, Hille hembygdsförening, nr. 1, 1996.
  • Hillebygden festskrift, Hille hembygdsförening, 1946.
  • Hülphers, AA, Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland och Gefleborgs län, första afdelningen om Gestrikland, Västerås, 1793.
  • Nevéus, C, Ny svensk vapenbok, Streiffert & Co Bokförlag HB, Stockholm, 1992.
  • Nilsson, UI, Krokodilen som försvann och andra historier från Gästrikland, Kultur & Fritid Gävle, Gävle, 2008.
  • Thulin, G, Redogörelse för de ecklesiastika boställena I. Gäfleborgs län, Stockholm, 1904.
  • Wallman, B (red.), Hille vår hembygd, Hille hembygdsförening, Gävle, 1956.
  • Åhrman, LE, Beskrifning öfver provinsen Gestrikland, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1861.

Övrig litteratur

  • Bellander, E, ‘Gästriklands järnåldersbebyggelse’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1938.
  • Björk, K, Den unga Björk i skogen, 1969.
  • Björklund, J, Mitt livs historia, 1989. (Opublicerad. Finns i Centralarkivet, Gävle.)
  • Bohlin, B, Minnesskrift Hille församling tillägnad, 1904.
  • Budtz, P, Vägvisare till forntiden, 1994.
  • Badou, E, et al., Gästrikland, 1973.
  • Carli, O, ‘Anteckningar om Gästriklands fäbodar’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1924.
  • Carli, O, ‘Fäbodar och fäbodliv: en översikt och några frågor’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1922.
  • Eriksson, W, ‘De Gästrikländska fäbodarna’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1963.
  • ‘Fettisdagsfirande i Hille’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1924.
  • Hauge, H, Smältgummor, trollgubbar och andra kloka, 1964.
  • Hedblom, F, ‘Gästriklands äldre bebyggelsenamn’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1957-1958.
  • Hedlund, B, Hillesjön och Mårdängsjön, 1977. (Examensarbete.)
  • Hertzman, K, ‘Sågar i Gästrikland under 1500-talet’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1989-1990.
  • Hillebygden, Hille hembygdsförening, 1979-.
  • Hillström, A, Skrattmåsar i lä och lovart, 1966.
  • Hobroh, G, ‘Arbeten och näringsliv hos en koltorpare 1771-1818′ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1950.
  • Humbla, P, ‘Björkebåten från Hille’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1949.
  • ‘Julfirandet i Hille’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1924.
  • Karlsson, AM & Kihlström, BI, ‘Gästriklands kyrkor’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1988.
  • Larsson, E & Tibblin, G, Eskön – en kulturhistorisk undersökning, 1975.
  • Larsson, G & Larsson, E, Byggnader och övriga anläggningar för fiskets behov på Iggön, Uppsala universitet.
  • Liber ecclesis hillensis. (Handskriven bok som innehåller gamla sockenstämmoprotokoll m.m. Originalet finns i Landsarkivet Härnösand, handskriven kopia i Hille församlings ägo.)
  • Lindberg, E, Gästriklands kärlväxter, 1979.
  • Lindeberg, M, Gästrikland, 1946.
  • Malmborg, B, ‘Sankt Olofs sten’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1930.
  • Minnesskrift vid församlingens 50-års jubileum, Hille missionsförsamling, 1929.
  • Minnesskrift vid församlingens 90-års jubileum, Hille missionsförsamling, 1969.
  • Minnesskrift vid församlingens 100-års jubileum, Hille missionsförsamling, 1979.
  • Nilsson, O, Bonderörelse till Centerrörelse, 1984.
  • Norberg, P, ‘Gästriklands hyttor och hamrar’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1959.
  • Olsson, G, ‘Upptagningen av Björkebåten’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1949.
  • Persson, P (”Värmlands-Pelle”), Ungdomsminnen, 1903.
  • Rosenborg, E, Blåst över Röbäck, 1932.
  • Rönnegård, S, Lars Paul Esbjörn, 1949.
  • ‘Sagor och sägner från Hille’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1928.
  • Sandegren, R, ‘Björkebåtens geologiska datering’ i Från Gästrikland, Elevförbundets förlag, Storvik, 1949.
  • Skärgårdsnatur i Gästrikland, Naturvännernas förening i Gävle, 1973.
  • Stockbåten vid Jusjön, Hille hembygdsförening, 1988.
  • Sundby, SG, Oslättfors, 1978.
  • ‘Trolldom och övertro’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1928.
  • ‘Trolldom och övertro från Hille’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1922.
  • ‘Vid färdvägen i Trödje’ i Från Gästrikebygder, Elevförbundets förlag, Storvik, 1924.
  • Wickberg, E, Livet på finnskogarna, 1953.

Kommentarer inaktiverade.