Uthyrning

Hillegården kan hyras för möten och stillsamma fester.

Tider och regler för fester från och med 1 december 2016
För att hyra Hillegården till fest krävs det att du varit medlem i minst 6 månader samt att du är minst 25 år fyllda vid uthyrningstillfället.
Du behöver inte vara medlem för att hyra Hillegården för dop, minneskaffe eller möten.
Uthyrning från lördag morgon kl. 08.00 till söndag kl. 12.00.
Önskas längre tid på söndag till kl. 16.00 utgår en avgift på 100:-.
Önskas tillträde redan på fredag från kl. 18.00 utgår en avgift på 100:-.
*Depositionsavgiften återbetalas efter att städningen har godkänts och om ljudnivån varit acceptabel.
Köksinventering 2013-04-08.
Musiken ska vara tyst kl. 00 och festen får pågå till längst kl. 01.00.
Priser vid fester
Hela lokalen inkl. kök 1000:-
Deposition* 1500:-
Priser vid möten 14 timmar 48 timmar
Stora salen 500:- 600:-
Lilla salen 400:- 500:-
Studierummet 400:- 500:-
Båda salarna 600:- 800:-

Hyresavtalet går att läsa här i sin helhet:
Hyresavtal fest Hillegården
Hyresavtal möte Hillegården
Ordningsregler vid uthyrning

Kommentarer inaktiverade.